Demostració web

Aquí podeu provar Biogènesi abans de descarregar-lo. Aquesta demostració té la mateixa funcionalitat que l'aplicació normal (de fet, és el mateix programa) però, per raons de seguretat, no podreu usar cap fitxer des d'ella.

Utilitzeu-la només com una previsualització de Biogènesi, i descarregueu-lo si us agrada.

Necessiteu un Java runtime environment, versió 1.6 o superior, instal·lat a l'ordinador per a poder veure aquesta demostració. Podeu descarregar el JRE oficial de Sun en aquest enllaç.

Utilitzeu el següent botó per iniciar la demostració:

Copyright © 2006-2010 Joan Queralt Molina