Biogènesi

Biogènesi

Introducció

Benvingut a aquest modern laboratori de microbiologia anomenat Biogènesi!

Aquí és fàcil experimentar amb una gran varietat dels nostres organismes i estudiar la seva vida i comportament. Només agafeu un seient, prepareu el vostre microscopi i provetes i gaudiu de la colorida evolució de la vida.

Estudieu els vostres sers preferits i cloneu-los. Comproveu l'estabilitat de l'ecosistema estimulant el creixement d'una espècie en concret o erradicant-ne una altra. Siegueu el primer en descobrir un nou camí vital o congeleu un organisme interessant per a compartir-lo amb els seus col·legues. Quedeu fascinats pels diversos camins que pot seguir l'evolució i jugueu amb diversos paràmetres per veure com els organismes muten per adaptar-se a l'ambient.

Què és Biogènesi

El Biogènesi simula d'una forma visual els processos involucrats en l'evolució dels organismes unicel·lulars a la natura. Intenta ser una aproximació didàctica a les idees de mutació o evolució i també es pot gaudir com un entreteniment. Pretén servir com a suport per a mostrar als estudiants alguns fets biològics bàsics.

L'idea de Biogènesi s'ha agafat de Primordial Life però és un projecte independent.

A continuació hi ha alguns dels objectius que aquest projecte intenta aconseguir:

  • L'aplicació ha de ser multiplataforma.

  • Han d'existir traduccions a molts idiomes. En aquest moment, només hi ha traduccions a l'anglès, al castellà i al català.

  • La representació ha de ser abstracte i simplificada, però ha de romandre científicament exacta.

  • Ha d'estar mantingut activament.

  • L'aplicació ha de contenir una bona documentació.

  • Ha de ser divertit.

Tota la simulació es realitza a través d'organismes formats per segments de colors. Cada color té un significat, per tant és fàcil saber què fa un organisme només mirant-lo. Els organismes es reprodueixen i els seus descendents són similars però tenen algunes mutaciones que els fan únics. Només aquells que obtenen mutacions positives seran capaços de sobreviure i reproduir-se, amb la qual cosa l'evolució succeeix.

Els organismes tenen diversos metabolismes, i interactuen tant amb altres organismes com amb l'ambient, que al seu torn es veu afectat pels processos biològics que tenen lloc.

Alguns dels conceptes presents a Biogènesi són:

Copyright © 2006-2010 Joan Queralt Molina